ร้องทุกข์ร้องเรียน Person 60+

ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

จำนวนผู้ป่วยใน ๑๐ อันดับ ปีงบประมาณ 2562
สาเเหตุการป่วย(Eng)สาเเหตุการป่วย(ไทย)จำนวน
Stroke, not specIfied as haemorrhage or infarctionเป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด2
Other bacterial diseasesโรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ2
Osteomyelitisกระดูกอักเสบ2
Other diseases of the circulatory systemโรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต2
Pneumoniaปอดบวม2
Other intestinal infectious diseases โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ2
Other diseases of intestine and peritoneumโรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง2
Gastritis and duodenitisกระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ2
Congenital infectious and parasitic diseases การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาราสิต2
Soft tissue disordersเนื้อเยื่อผิดปกติ2
  20
ที่มา : HDC แฟ้ม s_opd10_sex