ร้องทุกข์ร้องเรียน Person 60+

ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

จำนวนผู้ป่วยใน ๑๐ อันดับ ปีงบประมาณ 2562
สาเเหตุการป่วย(Eng)สาเเหตุการป่วย(ไทย)จำนวน
Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissueโรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน2
Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ2
Other diseases of the eye and adnexaโรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ2
Conduction disorders and cardiac arrhythmiasความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ2
Systemic connective tissue disordersความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน2
Heart failureหัวใจล้มเหลว2
Acute pharyngitis and acute tonsillitisคออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน2
Osteomyelitisกระดูกอักเสบ2
Other diseases of the urinary systemโรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ2
Other Endocrine, nutritional and metabolic disordersความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ2
  20
ที่มา : HDC แฟ้ม s_opd10_sex