ร้องทุกข์ร้องเรียน Person 60+

ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

จำนวนผู้ป่วยใน ๑๐ อันดับ ปีงบประมาณ 2562
สาเเหตุการป่วย(Eng)สาเเหตุการป่วย(ไทย)จำนวน
Other anaemiaโลหิตจางอื่น ๆ2
Burns and corrosions แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน2
Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to sourceการเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา2
Other diseases of the respiratory systemโรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ2
Other acute upper respiratory infections การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ2
Acute myocardial infarctionกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน2
Other diseases of the urinary systemโรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ2
Other disease of liverโรคอื่น ๆ ของตับ2
Diabetes mellitusเบาหวาน2
Other and unspecIfied effects of external causesอื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก2
  20
ที่มา : HDC แฟ้ม s_opd10_sex