ร้องทุกข์ร้องเรียน Person 60+

ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

จำนวนผู้ป่วยนอก ๑๐ อันดับ ปีงบประมาณ 2562
สาเเหตุการป่วย(Eng)สาเเหตุการป่วย(ไทย)จำนวน
Other acute upper respiratory infections การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ26
Diabetes mellitusเบาหวาน26
Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jawsโรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร26
Soft tissue disordersเนื้อเยื่อผิดปกติ26
Other diseases of oespophagus, stomach and duodenumโรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม26
Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ26
Detal cariesฟันผุ26
Other dorsopathies พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ25
Other disorders of teeth and supporting structuresความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง25
Acute pharyngitis and acute tonsillitisคออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน24
  256
ที่มา : HDC แฟ้ม s_opd10_sex