ร้องทุกข์ร้องเรียน Person 60+

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

จำนวนผู้สูงอายุ แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง36841364356181781
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง8329151,5999811391,747
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง490545940676221,035
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง509520898396861,029
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู490560918863431,050
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์6857201,293477581,405
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน58466597913401361,249
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ478514764778143992
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก7829431,5947113471,725
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก6898001,382738261,489
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง44447182061133915
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว528552967824271,080
11056โรงพยาบาลนาเชือก1,8071,6661,662140591,6123,473
  8,6869,28414,4591,0311272,35317,970
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid