ร้องทุกข์ร้องเรียน Person

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

ประชากร แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง1,7761,7142,1021,072352813,490
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง4,1924,1445,2202,3092565518,336
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง2,6832,5523,3121,249656095,235
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง2,4532,3532,8591,1402445634,806
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู2,6032,4842,8231,1233917505,087
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์3,4673,3733,8461,4495839626,840
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน3,1743,1342,9842,223281,0736,308
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ2,5072,4612,4101,4261659674,968
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก4,2694,1855,2032,3441957128,454
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก3,3713,3683,8881,9643745136,739
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง2,7032,5113,1761,543674285,214
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว2,9202,7983,4791,713904365,718
11056โรงพยาบาลนาเชือก10,2628,5514,7402,7947811,20118,813
  46,38043,62846,04222,3492,57119,04690,008
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid