ร้องทุกข์ร้องเรียน Person

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

ประชากร แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง1,7411,6842,0501,057342843,425
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง4,2584,1995,2642,0962888098,457
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง2,6522,5283,0581,2333765135,180
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง2,3842,2982,7321,0533145834,682
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู2,4882,4032,7811,3273264574,891
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์3,4363,3394,1471,4112499686,775
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน3,1413,0953,4201,660991,0576,236
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ2,4982,4202,4541,2462619574,918
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก4,2074,1484,7772,2845587368,355
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก3,3093,3294,3461,803154746,638
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง2,6602,4813,0861,637323865,141
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว2,8822,7673,4741,651814435,649
11056โรงพยาบาลนาเชือก10,1648,5155,1842,14673110,61818,679
  45,82043,20646,77320,6043,36418,28589,026
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid