ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกชันสูตรและสอบสวนผู้เสียชีวิตที่ศูนย์พักคอยตำบลสำโรง
รายละเอียดของ OnePageเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกชันสูตรและสอบสวนผู้เสียชีวิตที่ศูนย์พักคอยตำบลสำโรง และนำส่งฌาปนกิจที่วัดป่าโคกดินแดงรวมทั้งเทศบาลตำบลนาเชือกล้างตลาดสดอย่างต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกติดตามผู้กักตัว 14 อย่างต่อเนื่อง
เริ่มวันที่Dec 29, 2021
สิ้นสุดวันที่Dec 29, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)