ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePage นายธัญญวัฒน์ ชายพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและคณะตรวจเยี่ยมของจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมสถานที่ ที่ได้รับการผ่อนปรน ประเภทที่ 1
รายละเอียดของ OnePageวันที่ 13 พ.ค.63 นายธัญญวัฒน์ ชายพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและคณะตรวจเยี่ยมของจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน สถานประกอบการ ประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอนาเชือก สาธารณสุขอำเภอนาเชือก ผู้อำนายการโรงพยาบาลนาเชือก เทศบาลตำบลนาเชือกหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับและสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ของสถานที่ ได้แก่ ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ ร้านจำหน่ายอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขตพื้นที่อำเภอนาเชือก
เริ่มวันที่Dec 29, 2021
สิ้นสุดวันที่Dec 29, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)