ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageอำเภอนาเชือกออกเยี่ยมติดตามการกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พร้อมแนะนำมาตรการกักตัว 14 วัน เขตตำบลหนองเม็ก
รายละเอียดของ OnePage วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก มอบหมายให้ นายสมัย บัวชา, นางระดา พันธุ์เชื้อ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเชือก, รพ.นาเชือก พร้อมด้วยทีม CDCU อำเภอนาเชือก , รพ.สต.หนองเม็ก, ผู้นำชุมชน, อสม. ออกตรวจเยี่ยมมาตรการการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้ม/สีแดง ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเม็ก จำนวน 15 ราย อาการปกติทุกราย พร้อมทั้งชี้แจงมาตรการกักตัว 14 วัน
เริ่มวันที่Dec 29, 2021
สิ้นสุดวันที่Dec 29, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)