ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageอำเภอนาเชือกออกสอบสวนโรคผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 545 และ 546 ของจังหวัดมหาสารคาม) และเยี่ยมติดตามการกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พร้อมแนะนำมาตรการกักตัว 14 วัน เขตตำบลนาเชือก
รายละเอียดของ OnePage วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก มอบหมายให้นายสมัย บัวชา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเชือก พร้อมด้วยทีม CDCU อำเภอนาเชือก ออกสอบสวนโรคผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 545 และ 546 ของจังหวัดมหาสารคาม) ซึ่งเดินทางกลับมาจากไซต์งานก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา กักตัว ที่เถียงนา บ้านหินตั้ง ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ทีม อสม.จนท.รพ.สต. หนองม่วง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค กั้นบริเวณพื้นที่เสี่ยง และออกติดตามการกักตัว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้เดินทางกลับจากพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง พื้นที่ ตำบลนาเชือก จำนวน 5 คน อาการปกติทุกราย พร้อมทั้งชี้แจงมาตรการกักตัว 14 วัน
เริ่มวันที่Dec 29, 2021
สิ้นสุดวันที่Dec 29, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)