ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageอำเภอนาเชือกออกสอบสวนโรคผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง ติดตามมาตรการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
รายละเอียดของ OnePage วันที่ 27 มิถุนายน 2564 นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก มอบหมายให้นายสมัย บัวชา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเชือก พร้อมด้วยทีม CDCU อำเภอ นาเชือก ,ผอ.รพ.สต. ,ปลัด อบต. ผู้นำชุมชน ร่วมออกสอบสวนโรคผู้ป่วยยืนยันรายที่ 444 (รายที่ 17 อ.นาเชือก) ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 10 ราย เสี่ยงต่ำจำนวน 13 ราย พร้อมทั้งชี้แจงมาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
เริ่มวันที่Dec 29, 2021
สิ้นสุดวันที่Dec 29, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)