ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageอำเภอนาเชือกมอบหนังสือรับรองการกักตัว ครบกำหนด 14 วัน แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันรายแรกของอำเภอนาเชือก รายที่ 80 (ระลอกเมษายน) ของจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของ OnePageวันที่ 6 พ.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง และ อสม.ตำบลหนองกุง ร่วมกัน มอบหนังสือรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 12 ราย ผลไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 2 รอบ และมอบหนังสือรับรองการกักตัวครบกำหนด 14 วัน แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 12 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 10 ราย กรณีสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายแรกของอำเภอนาเชือก (รายที่ 80 จ.มหาสารคาม) ทุกคนอาการปกติ
ส่วนผู้ป่วยยืนยันรายแรกของอำเภอนาเชือก ตอนนี้รักษาหายแล้ว อยู่ระหว่างพักฟื้นสังเกตุอาการต่อที่บ้าน อาการปกติ
เริ่มวันที่Dec 29, 2021
สิ้นสุดวันที่Dec 29, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)