ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageพชอ.อำเภอยิ้ม
รายละเอียดของ OnePageวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายจารุวัฒน วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก โรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเข่าแตก ส่วนราชการทุกภาคส่วน ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่าโน ต.หนองเรือ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมมอบถุงยังชีพผ้าห่มให้กับผู้ยากไร้ และร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ตามนโยบาย พชอ. คนนาเชือกไม่ทอดทิ้งกัน
เริ่มวันที่Jan 15, 2020
สิ้นสุดวันที่Mar 7, 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)