ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageNachuak Minimarathon2020
รายละเอียดของ OnePageวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ อำเภอนาเชือกโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนาเชือก ร่วมกับชมรมวิ่งได้วิ่งดีอำเภอนาเชือก และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัด “โครงการนาเชือกมินิมาราธอน ๒๐๒๐ เพื่อคนนาเชือกไม่ทอดทิ้งกัน ปีที่ ๒” โดยมีท่าน ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ มีนักวิ่งเข้าร่วมมากกว่า ๑,๖๐๐ คน ณ อ่างห้วยค้อ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอำเภอนาเชือก ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัยได้ดูแลสุขภาพโดยการวิ่ง และสนับสนุนกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความเดือดร้อน ตามประเด็น พชอ.นาเชือก “คนนาเชือก ไม่ทอดทิ้งกัน”
เริ่มวันที่Jan 19, 2020
สิ้นสุดวันที่Mar 7, 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)