ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019
รายละเอียดของ OnePageสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ รวม 12 แห่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้ “โคโรนาไวรัส” นำโดยนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 รณรงค์ทำความสะอาด 5 ส รณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ /หลีกเลี่ยงแหล่งฝูงชนจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
เริ่มวันที่Feb 13, 2020
สิ้นสุดวันที่Feb 13, 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)