ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageเตรียมรับไวรัสโคโรน่า
รายละเอียดของ OnePageแนวทางและการเตรียมความพร้อมรับไวรัสโคโรน่า 2019
เริ่มวันที่Feb 4, 2020
สิ้นสุดวันที่Feb 4, 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)