ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageอบรม อสม.หมอประจำบ้าน
รายละเอียดของ OnePageวันที่ 25-26 ธ.ค.62 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก​ จัด​อบรม​ อสม.หมอ​ประจำ​บ้าน​ รุ่นที่​ 1​ ปี​ 2562​ โดยมีนายจารุวัฒน์ วงศ์จอม ท่านนายอำเภอนาเชือก เป็นประธานเปิดการอบรม และทีม สบส.เขต7 ร่วมกับ สสจ.มหาสารคาม เข้าเยี่ยมและเสริมพลังในการจัดอบรมในครั้งนี้เสร็จ​ เป้าหมายสำคัญเพื่อนำก้าวไปสู่ "ประชา​ชนสุขภาพ​ดี​ เจ้าหน้าที่​มีความสุข​ ระบบ​สุขภาพ​ยั่งยืน"
เริ่มวันที่Dec 25, 2019
สิ้นสุดวันที่Dec 26, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)