ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม
รายละเอียดของ OnePageวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก โรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง ส่วนราชการทุกภาคส่วน ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านป่าแดง ต.หนองกุง เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมมอบถุงยังชีพผ้าห่มให้กับผู้ยากไร้ และร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ตามนโยบาย พชอ.คนนาเชือกไม่ทอดทิ้งกัน
เริ่มวันที่Dec 18, 2019
สิ้นสุดวันที่Dec 18, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)