ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageร่วมงานพิธี
รายละเอียดของ OnePageวันที่ 5 ธันวาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก นำโดยนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือกและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ ห้องประชุมอำเภอนาเชือก
เริ่มวันที่Dec 5, 2019
สิ้นสุดวันที่Dec 5, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)