ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
รายละเอียดของ OnePageวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก นำโดยนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือกและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม”กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาเชือก
เริ่มวันที่Dec 4, 2019
สิ้นสุดวันที่Dec 4, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)