ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
รายละเอียดของ OnePageวันที่ 19 พ.ย.62 เครือข่ายสุขภาพนาเชือก เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคารโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี
เริ่มวันที่Nov 19, 2019
สิ้นสุดวันที่Nov 19, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)