ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageออกอำเภอยิ้ม ณ วัดบ้านกระต่าย
รายละเอียดของ OnePageวันที่๑๓ พฤศจิกายน ๖๒ ณ อำเภอนาเชือก นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก โรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว ส่วนราชการอำเภอนาเชือกทุกภาคส่วน ได้ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านกระต่าย ต.สันป่าตอง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และรวมพลังจิตอาสาในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เริ่มวันที่Nov 14, 2019
สิ้นสุดวันที่Dec 14, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)