ร้องทุกข์ร้องเรียน ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 1 ถึง 20 จาก 44 ผลลัพธ์
# หัวข้อ OnePageเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
1
การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศพด.บ้านปอพาน อ.นาเชือกJun 14, 2019Jun 14, 2019
2
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอนาเชือก ประจำปี 2562 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านJul 1, 2019Jul 1, 2019
3
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอนาเชือก ประจำปี 2562 หัวหน้าส่วนราชการJul 2, 2019Jul 2, 2019
4
ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ตำบล /หมู่บ้าน บูรณาการร่วมกับการประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ไทยนาเชือก รักษ์สะอาด” และประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้าน หัวช้างJul 4, 2019Jul 4, 2019
5
คณะกรรมการ พชอ.ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็น Smart Kids Taksila 4.0 การจัดอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเชือก และ โรงเรียนบ้านหัวช้างJul 4, 2019Jul 4, 2019
6
เยี่ยมเสริมพลัง บ้าน โนนสูง ต.สันป่าตองJul 5, 2019Jul 5, 2019
7
เยี่ยมเสริมพลังบ้านหนองคู ต.หนองกุงJul 5, 2019Jul 5, 2019
8
เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านปลาขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกุง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่าตองJul 5, 2019Jul 5, 2019
9
วันปิยมหาราชOct 23, 2019Oct 23, 2019
10
เปิด EOC ไข้เลือดออกOct 28, 2019Oct 28, 2019
11
พิธีบวงสรวงหลวงปู่อุดมOct 29, 2019Oct 29, 2019
12
ออกอำเภอยิ้ม ณ วัดบ้านกระต่ายNov 14, 2019Dec 14, 2019
13
ประกวด อสม.Nov 12, 2019Nov 12, 2019
14
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่Nov 19, 2019Nov 19, 2019
15
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"Dec 4, 2019Dec 4, 2019
16
ร่วมงานพิธีDec 5, 2019Dec 5, 2019
17
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคมDec 18, 2019Dec 18, 2019
18
อบรม อสม.หมอประจำบ้านDec 25, 2019Dec 26, 2019
19
20Jan 20, 2020Jan 20, 2020
20
เตรียมรับไวรัสโคโรน่าFeb 4, 2020Feb 4, 2020