ร้องทุกข์ร้องเรียน กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
124วิวาห์สร้างชาติ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อความครัวคุณภาพ2020-02-142020-02-14รณรงค์จัดกิจกรรม “สาวมหาสารคามแก้มแดง วิวาห์สร้างชาติ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อความครัวคุณภาพ” ณ ที่ว่าการอำเภอนาเชือก 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
223กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 20192020-02-132020-02-13สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ รวม 12 แห่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้ “โคโรนาไวรัส” นำโดยนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 รณรงค์ทำความสะอาด 5 ส รณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ /หลีกเลี่ยงแหล่งฝูงชนจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
322Big Cleaning Week จิตอาสาสู้ “โคโรนาไวรัส”2020-02-072020-02-07เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้ “โคโรนาไวรัส” โดยมีนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมให้ความรู้การล้างมือ 7 ขั้นตอน และทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง จุดให้บริการผู้ป่วย เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ สถานที่ทำงาน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 82 คน 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
421ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)2020-02-052020-02-05สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
527ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)2020-02-052020-02-05วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก นำโดย นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก นำข้าราชการในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก เพื่อปลูกจิตสำนึก ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
620เตรียมรับไวรัสโคโรน่า2020-02-042020-02-04แนวทางและการเตรียมความพร้อมรับไวรัสโคโรน่า 20190000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
719202020-01-202020-01-20.0000-00-00banchaclick ดูกิจกรรม
825Nachuak Minimarathon20202020-01-192020-03-07วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ อำเภอนาเชือกโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนาเชือก ร่วมกับชมรมวิ่งได้วิ่งดีอำเภอนาเชือก และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัด “โครงการนาเชือกมินิมาราธอน ๒๐๒๐ เพื่อคนนาเชือกไม่ทอดทิ้งกัน ปีที่ ๒” โดยมีท่าน ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ มีนักวิ่งเข้าร่วมมากกว่า ๑,๖๐๐ คน ณ อ่างห้วยค้อ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอำเภอนาเชือก ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัยได้ดูแลสุขภาพโดยการวิ่ง และสนับสนุนกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความเดือดร้อน ตามประเด็น พชอ.นาเชือก “คนนาเชือก ไม่ทอดทิ้งกัน”0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
926พชอ.อำเภอยิ้ม2020-01-152020-03-07วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายจารุวัฒน วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก โรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเข่าแตก ส่วนราชการทุกภาคส่วน ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่าโน ต.หนองเรือ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมมอบถุงยังชีพผ้าห่มให้กับผู้ยากไร้ และร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ตามนโยบาย พชอ. คนนาเชือกไม่ทอดทิ้งกัน0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1018อบรม อสม.หมอประจำบ้าน2019-12-252019-12-26วันที่ 25-26 ธ.ค.62 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก​ จัด​อบรม​ อสม.หมอ​ประจำ​บ้าน​ รุ่นที่​ 1​ ปี​ 2562​ โดยมีนายจารุวัฒน์ วงศ์จอม ท่านนายอำเภอนาเชือก เป็นประธานเปิดการอบรม และทีม สบส.เขต7 ร่วมกับ สสจ.มหาสารคาม เข้าเยี่ยมและเสริมพลังในการจัดอบรมในครั้งนี้เสร็จ​ เป้าหมายสำคัญเพื่อนำก้าวไปสู่ "ประชา​ชนสุขภาพ​ดี​ เจ้าหน้าที่​มีความสุข​ ระบบ​สุขภาพ​ยั่งยืน"0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1117อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม2019-12-182019-12-18วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก โรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง ส่วนราชการทุกภาคส่วน ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านป่าแดง ต.หนองกุง เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมมอบถุงยังชีพผ้าห่มให้กับผู้ยากไร้ และร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ตามนโยบาย พชอ.คนนาเชือกไม่ทอดทิ้งกัน0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1216ร่วมงานพิธี2019-12-052019-12-05วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก นำโดยนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือกและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ ห้องประชุมอำเภอนาเชือก0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1315กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"2019-12-042019-12-04วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก นำโดยนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือกและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม”กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาเชือก0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1414ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่2019-11-192019-11-19วันที่ 19 พ.ย.62 เครือข่ายสุขภาพนาเชือก เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคารโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1512ออกอำเภอยิ้ม ณ วัดบ้านกระต่าย2019-11-142019-12-14วันที่๑๓ พฤศจิกายน ๖๒ ณ อำเภอนาเชือก นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก โรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว ส่วนราชการอำเภอนาเชือกทุกภาคส่วน ได้ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านกระต่าย ต.สันป่าตอง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และรวมพลังจิตอาสาในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1613ประกวด อสม.2019-11-122019-11-12วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก ดำเนินการประกวด อสม. 12 สาขา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1711พิธีบวงสรวงหลวงปู่อุดม2019-10-292019-10-29วันที่ 29 ต.ค.62 นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก และคณะเข้าร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่อุดม และขอขมาปรับปรุงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ตามโครงการเรารักนาเชือก เรารักปูทูลกระหม่อม “ไทนาเชือกรวมใจ อะไรๆก็ปู”0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1810เปิด EOC ไข้เลือดออก2019-10-282019-10-28วันที่ 28 ต.ค.62 เวลา 09.30 น.เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ( Emergency Operations Center )โรคไข้เลือดออกโดยมีนายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกันนี้มีท่าน ผอ.รพ.สต. ประธาน อสม. ทุกพื้นที่ในอำเภอนาเชือกเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแนวทางและมาตรการในการดำเนินงาน0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
199วันปิยมหาราช2019-10-232019-10-23วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือกและคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาเชือก0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
206เยี่ยมเสริมพลัง บ้าน โนนสูง ต.สันป่าตอง2019-07-052019-07-05วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนาเชือก พร้อมด้วย คณะกรรมการ พชอ.นาเชือก ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ตำบล /หมู่บ้าน บูรณาการร่วมกับการประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ไทยนาเชือก รักษ์สะอาด” และประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 10 ต.สันป่าตอง มีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 95 คน0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม