ร้องทุกข์ร้องเรียน กิจกรรม

ทั้งหมด 27 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
124วิวาห์สร้างชาติ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อความครัวคุณภาพ2020-02-142020-02-14รณรงค์จัดกิจกรรม “สาวมหาสารคามแก้มแดง วิวาห์สร้างชาติ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อความครัวคุณภาพ” ณ ที่ว่าการอำเภอนาเชือก 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
223กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 20192020-02-132020-02-13สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ รวม 12 แห่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้ “โคโรนาไวรัส” นำโดยนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 รณรงค์ทำความสะอาด 5 ส รณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ /หลีกเลี่ยงแหล่งฝูงชนจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
322Big Cleaning Week จิตอาสาสู้ “โคโรนาไวรัส”2020-02-072020-02-07เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้ “โคโรนาไวรัส” โดยมีนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมให้ความรู้การล้างมือ 7 ขั้นตอน และทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง จุดให้บริการผู้ป่วย เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ สถานที่ทำงาน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 82 คน 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
421ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)2020-02-052020-02-05สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
527ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)2020-02-052020-02-05วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก นำโดย นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก นำข้าราชการในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก เพื่อปลูกจิตสำนึก ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
620เตรียมรับไวรัสโคโรน่า2020-02-042020-02-04แนวทางและการเตรียมความพร้อมรับไวรัสโคโรน่า 20190000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
719202020-01-202020-01-20.0000-00-00banchaclick ดูกิจกรรม
825Nachuak Minimarathon20202020-01-192020-03-07วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ อำเภอนาเชือกโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนาเชือก ร่วมกับชมรมวิ่งได้วิ่งดีอำเภอนาเชือก และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัด “โครงการนาเชือกมินิมาราธอน ๒๐๒๐ เพื่อคนนาเชือกไม่ทอดทิ้งกัน ปีที่ ๒” โดยมีท่าน ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ มีนักวิ่งเข้าร่วมมากกว่า ๑,๖๐๐ คน ณ อ่างห้วยค้อ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอำเภอนาเชือก ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัยได้ดูแลสุขภาพโดยการวิ่ง และสนับสนุนกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความเดือดร้อน ตามประเด็น พชอ.นาเชือก “คนนาเชือก ไม่ทอดทิ้งกัน”0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
926พชอ.อำเภอยิ้ม2020-01-152020-03-07วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายจารุวัฒน วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก โรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเข่าแตก ส่วนราชการทุกภาคส่วน ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่าโน ต.หนองเรือ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมมอบถุงยังชีพผ้าห่มให้กับผู้ยากไร้ และร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ตามนโยบาย พชอ. คนนาเชือกไม่ทอดทิ้งกัน0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1018อบรม อสม.หมอประจำบ้าน2019-12-252019-12-26วันที่ 25-26 ธ.ค.62 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก​ จัด​อบรม​ อสม.หมอ​ประจำ​บ้าน​ รุ่นที่​ 1​ ปี​ 2562​ โดยมีนายจารุวัฒน์ วงศ์จอม ท่านนายอำเภอนาเชือก เป็นประธานเปิดการอบรม และทีม สบส.เขต7 ร่วมกับ สสจ.มหาสารคาม เข้าเยี่ยมและเสริมพลังในการจัดอบรมในครั้งนี้เสร็จ​ เป้าหมายสำคัญเพื่อนำก้าวไปสู่ "ประชา​ชนสุขภาพ​ดี​ เจ้าหน้าที่​มีความสุข​ ระบบ​สุขภาพ​ยั่งยืน"0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1117อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม2019-12-182019-12-18วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก โรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง ส่วนราชการทุกภาคส่วน ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านป่าแดง ต.หนองกุง เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมมอบถุงยังชีพผ้าห่มให้กับผู้ยากไร้ และร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ตามนโยบาย พชอ.คนนาเชือกไม่ทอดทิ้งกัน0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1216ร่วมงานพิธี2019-12-052019-12-05วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก นำโดยนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือกและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ ห้องประชุมอำเภอนาเชือก0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1315กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"2019-12-042019-12-04วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก นำโดยนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือกและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม”กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาเชือก0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1414ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่2019-11-192019-11-19วันที่ 19 พ.ย.62 เครือข่ายสุขภาพนาเชือก เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคารโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1512ออกอำเภอยิ้ม ณ วัดบ้านกระต่าย2019-11-142019-12-14วันที่๑๓ พฤศจิกายน ๖๒ ณ อำเภอนาเชือก นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก โรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว ส่วนราชการอำเภอนาเชือกทุกภาคส่วน ได้ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านกระต่าย ต.สันป่าตอง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และรวมพลังจิตอาสาในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1613ประกวด อสม.2019-11-122019-11-12วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก ดำเนินการประกวด อสม. 12 สาขา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1711พิธีบวงสรวงหลวงปู่อุดม2019-10-292019-10-29วันที่ 29 ต.ค.62 นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก และคณะเข้าร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่อุดม และขอขมาปรับปรุงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ตามโครงการเรารักนาเชือก เรารักปูทูลกระหม่อม “ไทนาเชือกรวมใจ อะไรๆก็ปู”0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1810เปิด EOC ไข้เลือดออก2019-10-282019-10-28วันที่ 28 ต.ค.62 เวลา 09.30 น.เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ( Emergency Operations Center )โรคไข้เลือดออกโดยมีนายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกันนี้มีท่าน ผอ.รพ.สต. ประธาน อสม. ทุกพื้นที่ในอำเภอนาเชือกเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแนวทางและมาตรการในการดำเนินงาน0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
199วันปิยมหาราช2019-10-232019-10-23วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือกและคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาเชือก0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
206เยี่ยมเสริมพลัง บ้าน โนนสูง ต.สันป่าตอง2019-07-052019-07-05วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนาเชือก พร้อมด้วย คณะกรรมการ พชอ.นาเชือก ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ตำบล /หมู่บ้าน บูรณาการร่วมกับการประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ไทยนาเชือก รักษ์สะอาด” และประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 10 ต.สันป่าตอง มีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 95 คน0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
217เยี่ยมเสริมพลังบ้านหนองคู ต.หนองกุง2019-07-052019-07-05วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนาเชือก พร้อมด้วย คณะกรรมการ พชอ.นาเชือก ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ตำบล /หมู่บ้าน บูรณาการร่วมกับการประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ไทยนาเชือก รักษ์สะอาด” และประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๖ ต.หนองกุง มีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 135 คน0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
228เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านปลาขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกุง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่าตอง2019-07-052019-07-05วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ร่วมกับคณะกรรมการ พชอ. นาเชือก ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็น Smart Kids Taksila 4.0 การจัดอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านปลาขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกุง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่าตอง พบหลักฐาน การจัดเมนูอาหารกลางวัน มีไข่ไอโอดีน 1 ฟอง/คน/วัน ทั้งสี่แห่ง 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
234ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ตำบล /หมู่บ้าน บูรณาการร่วมกับการประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ไทยนาเชือก รักษ์สะอาด” และประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้าน หัวช้าง2019-07-042019-07-04วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พร้อมด้วย คณะกรรมการ พชอ. นาเชือก ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ตำบล /หมู่บ้าน บูรณาการร่วมกับการประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ไทยนาเชือก รักษ์สะอาด” และประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้าน หัวช้าง หมู่ที่ 8 ต.นาเชือก มีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
245คณะกรรมการ พชอ.ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็น Smart Kids Taksila 4.0 การจัดอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเชือก และ โรงเรียนบ้านหัวช้าง2019-07-042019-07-04วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนาเชือก ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็น Smart Kids Taksila 4.0 การจัดอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเชือก และ โรงเรียนบ้านหัวช้าง พบการจัดเมนูอาหารกลางวัน มีไข่ไอโอดีน 1 ฟอง/คน/วัน ทั้งสองแห่ง 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
253พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอนาเชือก ประจำปี 2562 หัวหน้าส่วนราชการ2019-07-022019-07-02วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาเชือก นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอนาเชือก ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอนาเชือก ประจำปี 2562 ประเด็นการขับเคลื่อนทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 1. จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) 2. คนนาเชือกไม่ทอดทิ้งกัน การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ได้รับความเดือดร้อน 3. ประชารัฐร่วมใจ ไทยนาเชือก รักษ์สะอาด การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 4. ยาเสพติด ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 5. วิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
262พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอนาเชือก ประจำปี 2562 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน2019-07-012019-07-01วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเชือก นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอนาเชือก ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอนาเชือก ประจำปี 2562 ประเด็นการขับเคลื่อนทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 1. จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) 2. คนนาเชือกไม่ทอดทิ้งกัน การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ได้รับความเดือดร้อน 3. ประชารัฐร่วมใจ ไทยนาเชือก รักษ์สะอาด การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 4. ยาเสพติด ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 5. วิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ จำนวน 465 คน0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
271การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศพด.บ้านปอพาน อ.นาเชือก2019-06-142019-06-14วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ออกประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพาน สังกัด อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ปกครองเด็กจำนวน ๗๕ คน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดระดับจังหวัด และได้มีกิจกรรมการประกวดเมนูอาหารจากไข่ โดยผู้ปกครองจำนวน ๓ ทีม เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารที่มีไข่ไอโอดีน ทุกวัน เพื่อเด็กนาเชือก เก่ง ดี มีสุข 0000-00-003440700486764click ดูกิจกรรม