ร้องทุกข์ร้องเรียน กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 44 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
145รายงานผลการดำเนินงาน พชอ. 1/25642022-01-192022-03-25รายงานผลการดำเนินงาน พชอ. 1/25640000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
237อำเภอนาเชือกมอบหนังสือรับรองการกักตัว ครบกำหนด 14 วัน แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันรายแรกของอำเภอนาเชือก รายที่ 80 (ระลอกเมษายน) ของจังหวัดมหาสารคาม2021-12-292021-12-29วันที่ 6 พ.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง และ อสม.ตำบลหนองกุง ร่วมกัน มอบหนังสือรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 12 ราย ผลไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 2 รอบ และมอบหนังสือรับรองการกักตัวครบกำหนด 14 วัน แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 12 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 10 ราย กรณีสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายแรกของอำเภอนาเชือก (รายที่ 80 จ.มหาสารคาม) ทุกคนอาการปกติ ส่วนผู้ป่วยยืนยันรายแรกของอำเภอนาเชือก ตอนนี้รักษาหายแล้ว อยู่ระหว่างพักฟื้นสังเกตุอาการต่อที่บ้าน อาการปกติ 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
338อำเภอนาเชือกออกสอบสวนโรคผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง ติดตามมาตรการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2021-12-292021-12-29 วันที่ 27 มิถุนายน 2564 นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก มอบหมายให้นายสมัย บัวชา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเชือก พร้อมด้วยทีม CDCU อำเภอ นาเชือก ,ผอ.รพ.สต. ,ปลัด อบต. ผู้นำชุมชน ร่วมออกสอบสวนโรคผู้ป่วยยืนยันรายที่ 444 (รายที่ 17 อ.นาเชือก) ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 10 ราย เสี่ยงต่ำจำนวน 13 ราย พร้อมทั้งชี้แจงมาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
439อำเภอนาเชือกออกสอบสวนโรคผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 545 และ 546 ของจังหวัดมหาสารคาม) และเยี่ยมติดตามการกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พร้อมแนะนำมาตรการกักตัว 14 วัน เขตตำบลนาเชือก2021-12-292021-12-29 วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก มอบหมายให้นายสมัย บัวชา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเชือก พร้อมด้วยทีม CDCU อำเภอนาเชือก ออกสอบสวนโรคผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 545 และ 546 ของจังหวัดมหาสารคาม) ซึ่งเดินทางกลับมาจากไซต์งานก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา กักตัว ที่เถียงนา บ้านหินตั้ง ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ทีม อสม.จนท.รพ.สต. หนองม่วง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค กั้นบริเวณพื้นที่เสี่ยง และออกติดตามการกักตัว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้เดินทางกลับจากพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง พื้นที่ ตำบลนาเชือก จำนวน 5 คน อาการปกติทุกราย พร้อมทั้งชี้แจงมาตรการกักตัว 14 วัน 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
540อำเภอนาเชือกออกเยี่ยมติดตามการกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พร้อมแนะนำมาตรการกักตัว 14 วัน เขตตำบลหนองเม็ก2021-12-292021-12-29 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก มอบหมายให้ นายสมัย บัวชา, นางระดา พันธุ์เชื้อ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเชือก, รพ.นาเชือก พร้อมด้วยทีม CDCU อำเภอนาเชือก , รพ.สต.หนองเม็ก, ผู้นำชุมชน, อสม. ออกตรวจเยี่ยมมาตรการการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้ม/สีแดง ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเม็ก จำนวน 15 ราย อาการปกติทุกราย พร้อมทั้งชี้แจงมาตรการกักตัว 14 วัน 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
641อำเภอนาเชือก ดำเนินการ Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 2021-12-292021-12-29 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก ได้ดำเนินการ Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคอย่างพอเพียง และทั่วถึงทุกกลุ่ม ณ ศาลาอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอนาเชือก ทั้งนี้เครือข่ายบริการสุขภาพ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
742 นายธัญญวัฒน์ ชายพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและคณะตรวจเยี่ยมของจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมสถานที่ ที่ได้รับการผ่อนปรน ประเภทที่ 12021-12-292021-12-29วันที่ 13 พ.ค.63 นายธัญญวัฒน์ ชายพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและคณะตรวจเยี่ยมของจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน สถานประกอบการ ประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอนาเชือก สาธารณสุขอำเภอนาเชือก ผู้อำนายการโรงพยาบาลนาเชือก เทศบาลตำบลนาเชือกหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับและสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ของสถานที่ ได้แก่ ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ ร้านจำหน่ายอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขตพื้นที่อำเภอนาเชือก0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
844เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกชันสูตรและสอบสวนผู้เสียชีวิตที่ศูนย์พักคอยตำบลสำโรง2021-12-292021-12-29เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกชันสูตรและสอบสวนผู้เสียชีวิตที่ศูนย์พักคอยตำบลสำโรง และนำส่งฌาปนกิจที่วัดป่าโคกดินแดงรวมทั้งเทศบาลตำบลนาเชือกล้างตลาดสดอย่างต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกติดตามผู้กักตัว 14 อย่างต่อเนื่อง0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
936ไทม์ไลน์ โควิด-19 รายที่ 1 อำเภอนาเชือก ระลอกเมษายน /รายที่ 802021-04-222021-04-22ไทม์ไลน์ โควิด-19 รายที่ 1 อำเภอนาเชือก ระลอกเมษายน /รายที่ 800000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1035ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 25512021-03-162021-03-16 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนาเชือก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เทศบาลตำบลนาเชือก ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าร้าน รณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ในป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด -19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1128สถานการณ์ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก2021-03-102021-03-10ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2563- 10 มี.ค. 2564 จำนวน 1,259 คน คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาชีพเสี่ยง จำนวน 233 คน ผลลบ 233 คน ตรวจหาเชื้อผู้ป่วย PUI จำนวน 38 คน ผลลบ 38 คน สรุปสถานการณ์ อำเภอนาเชือกไม่พบผู้ป่วย COVID-190000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1229สถานการณ์ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก2021-03-082021-03-08ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2563- 8 มี.ค. 2564 จำนวน 1,256 คน คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาชีพเสี่ยง จำนวน 231 คน ผลลบ 231 คน ตรวจหาเชื้อผู้ป่วย PUI จำนวน 38 คน ผลลบ 38 คน สรุปสถานการณ์ อำเภอนาเชือกไม่พบผู้ป่วย COVID-190000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1330สถานการณ์ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก2021-03-022021-03-02ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2563- 2 มี.ค. 2564 จำนวน 1,248 คน คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาชีพเสี่ยง จำนวน 229 คน ผลลบ 229 คน ตรวจหาเชื้อผู้ป่วย PUI จำนวน 38 คน ผลลบ 38 คน สรุปสถานการณ์ อำเภอนาเชือกไม่พบผู้ป่วย COVID-190000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1431สถานการณ์ประจำวันที่ 27 ก.พ. 2564 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก2021-02-272021-02-27ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2563- 27 ก.พ. 2564 จำนวน 1,219 คน คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาชีพเสี่ยง จำนวน 229 คน ผลลบ 229 คน ตรวจหาเชื้อผู้ป่วย PUI จำนวน 37 คน ผลลบ 37 คน สรุปสถานการณ์ อำเภอนาเชือกไม่พบผู้ป่วย COVID-190000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1532สถานการณ์ประจำวันที่ 22 ก.พ. 2564 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก2021-02-222021-02-22ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2563- 22 ก.พ. 2564 จำนวน 1,162 คน คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาชีพเสี่ยง จำนวน 228 คน ผลลบ 228 คน ตรวจหาเชื้อผู้ป่วย PUI จำนวน 36 คน ผลลบ 36 คน สรุปสถานการณ์ อำเภอนาเชือกไม่พบผู้ป่วย COVID-190000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1633สถานการณ์ประจำวันที่ 17 ก.พ. 2564 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก2021-02-172021-02-17ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอนาเชือก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2563- 17 ก.พ. 2564 จำนวน 1,100 คน คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาชีพเสี่ยง จำนวน 207 คน ผลลบ 207 คน ตรวจหาเชื้อผู้ป่วย PUI จำนวน 32 คน ผลลบ 32 คน สรุปสถานการณ์ อำเภอนาเชือกไม่พบผู้ป่วย COVID-190000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1734ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ประจำปี 256๔2021-02-032021-02-033 กุมภาพันธื 2564 สสอ.นาเชือก ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ประจำปี 2564 โดยนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารสุขอำเภอนาเชือก0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1824วิวาห์สร้างชาติ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อความครัวคุณภาพ2020-02-142020-02-14รณรงค์จัดกิจกรรม “สาวมหาสารคามแก้มแดง วิวาห์สร้างชาติ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อความครัวคุณภาพ” ณ ที่ว่าการอำเภอนาเชือก 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
1923กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 20192020-02-132020-02-13สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ รวม 12 แห่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้ “โคโรนาไวรัส” นำโดยนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 รณรงค์ทำความสะอาด 5 ส รณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ /หลีกเลี่ยงแหล่งฝูงชนจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม
2022Big Cleaning Week จิตอาสาสู้ “โคโรนาไวรัส”2020-02-072020-02-07เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้ “โคโรนาไวรัส” โดยมีนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมให้ความรู้การล้างมือ 7 ขั้นตอน และทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง จุดให้บริการผู้ป่วย เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ สถานที่ทำงาน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 82 คน 0000-00-00samaiclick ดูกิจกรรม