ร้องทุกข์ร้องเรียน หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

ดาวน์โหลดทั่วไป

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ดาวน์โหลดทั่วไปการย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปมค 0832.012/ว 23832019-08-07สสอ.นายสมัย บัวชา442019-08-07 03:17:03
2ดาวน์โหลดทั่วไปคู่มือ การประเมินผลการปฏิบัตราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ปี 25622019-07-15สสอ.นายสมัย บัวชา432019-07-15 04:56:33
3ดาวน์โหลดทั่วไปแนวทางประเมินหน่วยบริการประจำ-ปฐมภูมิ 25612019-06-25สสอ.นายสมัย บัวชา502019-06-25 01:50:57
4ดาวน์โหลดทั่วไปการเขียนนวัตกรรม2019-06-25สสอ.นายสมัย บัวชา492019-06-25 08:54:46