ร้องทุกข์ร้องเรียน หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

ดาวน์โหลดทั่วไป

#ประเภทประกาศปีข้อมูลรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ดาวน์โหลดทั่วไป2563เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 มค 0832/16232020-06-04สสอ.นายสมัย บัวชา902020-06-04 03:48:50
2ดาวน์โหลดทั่วไป2563การขอย้ายภายในจังหวัดรอบ 2-2563มค 0832/83992020-06-04สสอ.นายสมัย บัวชา1232020-06-04 03:53:46
3ดาวน์โหลดทั่วไป2563คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2563 16.01.63_FN2020-01-16สสอ.นายสมัย บัวชา1132020-03-08 09:32:43
4ดาวน์โหลดทั่วไป2563แผน สสอ. 632020-01-08สสอ.นายสมัย บัวชา1212020-03-08 09:50:33
5ดาวน์โหลดทั่วไป2563แผน Cup นาเชือก รอบ 12020-01-01สสอ.นายสมัย บัวชา1192020-03-08 09:49:16
6ดาวน์โหลดทั่วไป2563การย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปมค 0832.012/ว 23832019-08-07สสอ.นายสมัย บัวชา1702019-08-07 03:17:03
7ดาวน์โหลดทั่วไป2563คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัตราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ปี 25622019-07-15สสอ.นายสมัย บัวชา1342019-07-15 04:56:33
8ดาวน์โหลดทั่วไป2563แนวทางประเมินหน่วยบริการประจำ-ปฐมภูมิ 25612019-06-25สสอ.นายสมัย บัวชา1712019-06-25 01:50:57
9ดาวน์โหลดทั่วไป2563การเขียนนวัตกรรม2019-06-25สสอ.นายสมัย บัวชา1462019-06-25 08:54:46