ร้องทุกข์ร้องเรียน

เลขที่หนังสือรับมค 0832/1623
ปีข้อมูล2563
เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ647882842fbf601b336035c8cbed97db.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-06-04
ประเภท8
สร้างโดยsamai
สังกัด00451