ร้องทุกข์ร้องเรียน

เลขที่หนังสือรับ
ปีข้อมูล2563
เรื่องเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ1c9028dfd84c4511359cac40710f810e.jpg
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2019-09-27
ประเภท1
สร้างโดยsamai
สังกัด00451