ร้องทุกข์ร้องเรียน

เลขที่หนังสือรับมค 0832.012/ว 2383
ปีข้อมูล2563
เรื่องการย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ6e5637b9df88c5780eb9d5bf4ee5cf60.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2019-08-07
ประเภท8
สร้างโดยsamai
สังกัด00451