ร้องทุกข์ร้องเรียน

เลขที่หนังสือรับ
ปีข้อมูล2563
เรื่องคู่มือ การประเมินผลการปฏิบัตราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ปี 2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ2c5bd9346be15771ed5496a97b5c5586.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2019-07-15
ประเภท8
สร้างโดยsamai
สังกัด00451