ร้องทุกข์ร้องเรียน All
แสดง 1 ถึง 20 จาก 419 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือรับเรื่องลงวันที่ประเภทไฟล์หนังสือ/ภาพ 
      
1มค 0832/457รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 25612018-10-1921aa193d3c96eb26bcdf16ab8b6d748820.pdf
218/2562คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622018-10-3022b6817010b87324e21cd3f56c87bc56b9.pdf
3มค 0832/533แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25622018-10-0522415259c120cccb75c4d4aa28c3da970f.pdf
4มค 0032.002/ว 3317หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 25522018-11-2022305503e88d691b3f0aee0c5c0272e2ae.pdf
5มค 0832/554คำสั่งมอบหมายการปดหรือปลดประกาศ2018-12-24224bc87032f941e5003bff91668b6b4f38.pdf
6มค 0832/70ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.25602018-02-23221e1bc7ad2d55c960fba488163cfd5ee0.pdf
7มค 0832/533การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25622018-12-03231645e1bc7120b8f73163fabbace51a61.pdf
8มค 0832/065ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคาสูงสุด2019-02-0423c597e23fc2867fc2bcb80db6cc09a90d.pdf
9มค 0832/066ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคา เกิน 50002019-02-042398b4f7f1370fa1d79a5005365744748e.pdf
10มค 0832/088ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒2019-02-1523a0ccb3069154be037752efe51e590af6.pdf
11มค 0832/007รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ๑ ต.ค.-ธ.ค.612019-01-0424570e197b3e512b62960cb159bebfe914.pdf
12มค 0832/009รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ๑ ม.ค.622019-01-3124687845e29ffc65713bbe57c9dbf1cf00.pdf
13มค 0832/084รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ๑ ก.พ.612019-03-1324ea43469696f83f6afdabad62a811cb80.pdf
14มค 0832/087บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ พชอ2019-02-1425a84f4fd161f120f0a1bba9d038bc6d97.pdf
15มค 0832/074โครงการ พชอ.622019-02-0525596d26c680ee6d0dc7c0706ca0b772bb.pdf
168/2562คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.2019-01-04252d9f396950d1dfa9aa7d833c45fea35d.pdf
17วาระการประชุม พชอ.2019-02-2525c9cde5f79ba682e43831eb0956e49099.pdf
18รายงานการประชุม พชอ.1-25622019-02-252548c622cfb4e5b7904709e1d110ea9c20.pdf
19แผนการดำเนินงาน+รายงาน พชอ.622019-02-2525d3b06e4225c77c0365e9820fa879c938.pdf
20จดหมายข่าว พชอ.2019-02-2525e058afc58bf28fe49dc2bf599f925f6b.pdf