ร้องทุกข์ร้องเรียน
กิจกรรม แสดงผล 40 กิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมดคลิกที่นี่
https://www.facebook.com/1994009507304246/photos/a.2356889344349592/2813520732019782/?type=3&theater
By: [76]

By: [75]

By: [74]

By: [73]

By: [72]

By: [71]

By: [70]

By: [69]

By: [68]

By: [67]

By: [66]

By: [65]

By: [64]

By: [63]

By: [62]

By: [61]

By: [60]

By: [59]

By: [58]

By: [57]

By: [56]

By: [55]

By: [54]

By: [53]
นที่ 29 ต.ค.62 นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก และคณะเข้าร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่อุดม และขอขมาปรับปรุงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ตามโครงการเรารักนาเชือก เรารักปูทูลกระหม่อม “ไทนาเชือกรวมใจ อะไรๆก็ปู”
By: [52]

By: [51]

By: [50]

By: [49]

By: [48]

By: [47]

By: [46]

By: [45]

By: [44]

By: [43]

By: [42]

By: [41]

By: [40]

By: [39]

By: [38]

By: [37]