แจ้งข่าว : รายงาน Smartkids ปี 2562 คลิกที่นี่

“ขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนมหาสารคาม
มุ่งสู่เด็กมหาสารคาม 4.0 (Cockpit Smart Kids Taksila 4.0)”

การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (E-BOOK)


My 1 My 2 My 3 My 4My 5My 6My 7
My 8My 9My 10My 11My 12My 13My 14
My 15My 16My 17My 18My 19My 20My 21