เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จังหวัดมหาสารคาม

เดิน , วิ่ง!

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ค่าสมัคร 350 บาท (ได้รับเสื้อและเหรียญ) สมัครตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ลงทะเบียนออนไลน์(ปิด)

ตรวจสอบรายชื่อและการชำระเงิน

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน 1329 คน

เดิน 4.7 กม. 644/442(ทั้งหมด/ชำระเงินแล้ว)
วิ่ง 10.5 กม. 685/534(ทั้งหมด/ชำระเงินแล้ว)

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จังหวัดมหาสารคาม
เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จังหวัดมหาสารคาม
เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุ

    ชำระเงินค่าลงทะเบียนและติดต่อรับเสื้อได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เบอร์โทร 043-777971,043-777972,043-777973,043-777975 ต่อ 321 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ประสานงาน
นางสาวศิริพร สุจจะชารี เบอร์ติดต่อ 093-5433274
นางสาวนิตยา โพกลาง เบอร์ติดต่อ 087-2254584
นางสุกัญญา สารฤทธิคาม เบอร์ติดต่อ 081-5446159