มหกรรมวิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561
“การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนมหาสารคาม มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)”

วันที่ 22-23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

แนวทางการประกวดผลงานวิชาการประจำปี 2561 บทคัดย่อและสาระสำคัญ ตัวอย่างบทคัดย่อ คู่มือการใช้งาน

My logo