โครงการค่ายอบรมแกนนำเยาวชน พัฒนารูปแบบการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ที่ยั่งยืน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 June 2010 07:55

โครงการค่ายอบรมแกนนำเยาวชน พัฒนารูปแบบการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ที่ยั่งยืน

โดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 13-15 มีนาคม 2553

 

Last Updated on Wednesday, 23 June 2010 15:49