หัวหน้าบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

 สายตรงหัวหน้ากลุ่มงาน

อัตรากำลัง บริหารทั่วไป

 

บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พยากรณ์อากาศ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
 

เข้าสู่ระบบ

Designed by:

อีเมล
งานการเจ้าหน้าที่
 
 
นางสุธิดา คณะมะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
นางภัทราภรณ์ ภูมิโยธา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเทียมจันทร์ ประนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวยุภาวดี สุนทโรดม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางจินตนา วงผักเบี้ย
นักทรัพยากรบุคคล