791 : "ขอให้บันทึกข้อมูล (ด่วนที่สุด)"

"ขอให้ทุกหน่วยบริการ บันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปี 2557 http://planfin.cfo.in.th/ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 โดยรหัส คือ รหัสสถานบริการ "

ผู้ประกาศ :   [] วันที่ประกาศ : 09 ต.ค. 56


สงวนลิขสิทธิ์ 2552. กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ถ.เลี่ยงเมืองสารคาม-วาปี ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร.0-4377-7974,0-4377-7976 Fax.0-4377-7974