กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ดูทั้งหมด..40

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ผลการประกวด กิจกรรมแคปชั่น คำคมสุขภาพ
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 10 ,โดย : siraprapha ]
ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "แม่ลูกผูกพัน ฟันแข็งแรง"
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 8 ,โดย : siraprapha ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
    [-] [วันที่ : 2020-08-18 ,อ่าน : 27 ,โดย : siraprapha ]
ขอแจ้งเลื่อนวันการออกนิเทศงานเฉพาะกิจงานทันตสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
    [มค.0032.008/ว1715] [วันที่ : 2020-06-08 ,อ่าน : 116 ,โดย : petcha ]
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
    [มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๖๕๙] [วันที่ : 2020-05-29 ,อ่าน : 53 ,โดย : siraprapha ]
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19
    [-] [วันที่ : 2020-05-20 ,อ่าน : 77 ,โดย : petcha ]
แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรน่า 2019
    [-] [วันที่ : 2020-05-15 ,อ่าน : 56 ,โดย : siraprapha ]
แนวทางการปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 7
    [0032.008/ว1000] [วันที่ : 2020-05-14 ,อ่าน : 114 ,โดย : petcha ]
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายแปรงฟัน #ฟันแข็งแรงแปรงอย่างน้อยวันละ2หน
    [-] [วันที่ : 2020-04-10 ,อ่าน : 97 ,โดย : siraprapha ]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาวด้านทันตสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2020-03-16 ,อ่าน : 113 ,โดย : siraprapha ]