กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ดูทั้งหมด..37

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งเลื่อนวันการออกนิเทศงานเฉพาะกิจงานทันตสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
    [มค.0032.008/ว1715] [วันที่ : 2020-06-08 ,อ่าน : 40 ,โดย : petcha ]
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
    [มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๖๕๙] [วันที่ : 2020-05-29 ,อ่าน : 22 ,โดย : siraprapha ]
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19
    [-] [วันที่ : 2020-05-20 ,อ่าน : 37 ,โดย : petcha ]
แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรน่า 2019
    [-] [วันที่ : 2020-05-15 ,อ่าน : 29 ,โดย : siraprapha ]
แนวทางการปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 7
    [0032.008/ว1000] [วันที่ : 2020-05-14 ,อ่าน : 82 ,โดย : petcha ]
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายแปรงฟัน #ฟันแข็งแรงแปรงอย่างน้อยวันละ2หน
    [-] [วันที่ : 2020-04-10 ,อ่าน : 65 ,โดย : siraprapha ]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาวด้านทันตสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2020-03-16 ,อ่าน : 75 ,โดย : siraprapha ]
เอกสาร Fee schedule ปี63 สุขภาพช่องปาก
    [-] [วันที่ : 2019-12-19 ,อ่าน : 187 ,โดย : siraprapha ]
ผลงานคลิปวิดิโอแปรงฟันที่ส่งเข้าประกวดปีงบประมาณ 2562
    [-] [วันที่ : 2019-11-11 ,อ่าน : 138 ,โดย : siraprapha ]
ขอเชิญทันตแพทย์ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมวิชาการ "วิชาการสัญจร ทันตฯมหิดล"
    [มค.0032.008/ว2976] [วันที่ : 2019-10-16 ,อ่าน : 135 ,โดย : petcha ]