กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ดูทั้งหมด..30

News !! News

ประชาสัมพันธ์

เอกสาร Fee schedule ปี63 สุขภาพช่องปาก
    [-] [วันที่ : 2019-12-19 ,อ่าน : 101 ,โดย : siraprapha ]
ผลงานคลิปวิดิโอแปรงฟันที่ส่งเข้าประกวดปีงบประมาณ 2562
    [-] [วันที่ : 2019-11-11 ,อ่าน : 66 ,โดย : siraprapha ]
ขอเชิญทันตแพทย์ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมวิชาการ "วิชาการสัญจร ทันตฯมหิดล"
    [มค.0032.008/ว2976] [วันที่ : 2019-10-16 ,อ่าน : 85 ,โดย : petcha ]
คู่มือบริหารจัดการ การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากฯ
    [-] [วันที่ : 2019-10-08 ,อ่าน : 85 ,โดย : siraprapha ]
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 139 ,โดย : siraprapha ]
เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 110 ,โดย : siraprapha ]
การบาบัดรักษา crossbite ในฟันชุดผสม
    [-] [วันที่ : 2019-07-15 ,อ่าน : 83 ,โดย : siraprapha ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทันตสาธารณสุข
    [มค0032.008/ว1583] [วันที่ : 2019-05-27 ,อ่าน : 187 ,โดย : siraprapha ]
การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑
    [สทภท.๐๔/๒๕๖๒] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 162 ,โดย : siraprapha ]
การคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
    [สทภท.๐๑/๒๕๖๒] [วันที่ : 2019-05-17 ,อ่าน : 138 ,โดย : siraprapha ]