�ลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ดูทั้งหมด..36

News !! News

ประชาสัมพันธ์

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
    [มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๖๕๙] [วันที่ : 2020-05-29 ,อ่าน : 8 ,โดย : siraprapha ]
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19
    [-] [วันที่ : 2020-05-20 ,อ่าน : 20 ,โดย : petcha ]
แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรน่า 2019
    [-] [วันที่ : 2020-05-15 ,อ่าน : 16 ,โดย : siraprapha ]
แนวทางการปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 7
    [0032.008/ว1000] [วันที่ : 2020-05-14 ,อ่าน : 72 ,โดย : petcha ]
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายแปรงฟัน #ฟันแข็งแรงแปรงอย่างน้อยวันละ2หน
    [-] [วันที่ : 2020-04-10 ,อ่าน : 54 ,โดย : siraprapha ]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาวด้านทันตสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2020-03-16 ,อ่าน : 59 ,โดย : siraprapha ]
เอกสาร Fee schedule ปี63 สุขภาพช่องปาก
    [-] [วันที่ : 2019-12-19 ,อ่าน : 169 ,โดย : siraprapha ]
ผลงานคลิปวิดิโอแปรงฟันที่ส่งเข้าประกวดปีงบประมาณ 2562
    [-] [วันที่ : 2019-11-11 ,อ่าน : 111 ,โดย : siraprapha ]
ขอเชิญทันตแพทย์ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมวิชาการ "วิชาการสัญจร ทันตฯมหิดล"
    [มค.0032.008/ว2976] [วันที่ : 2019-10-16 ,อ่าน : 124 ,โดย : petcha ]
คู่มือบริหารจัดการ การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากฯ
    [-] [วันที่ : 2019-10-08 ,อ่าน : 128 ,โดย : siraprapha ]