กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ดูทั้งหมด..6

News !! News

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ
    [สธ0937.04/ว7726] [วันที่ : 2020-11-24 ,อ่าน : 72 ,โดย : sirirat ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญการตรวจหาภาวะตั้งครรภ์ การตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ
    [สธ0606/ว9269] [วันที่ : 2020-09-22 ,อ่าน : 40 ,โดย : sirirat ]
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อแม่ดีเด่นเพื่อคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563
    [มค0005/ว5053] [วันที่ : 2020-03-27 ,อ่าน : 122 ,โดย : sirirat ]
ขอเชิญประชุมวิชาการและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562
    [สธ0923.07/ว2932] [วันที่ : 2019-05-07 ,อ่าน : 254 ,โดย : sirirat ]
นำเสนอ social risk conferrence
    [-] [วันที่ : 2017-07-14 ,อ่าน : 447 ,โดย : bancha ]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมพัฒนาศักภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก Cognitive stimulation
    [สธ 0317/310] [วันที่ : 2016-10-21 ,อ่าน : 346 ,โดย : sumatbcs ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2021

DesignBy:bancha_u@hotmail.com