กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
person
ดูทั้งหมด..38

News !! News

หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภค

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562-2563
    [มค.0032.201/3036] [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 81 ,โดย : kanja ]
รายงานผลการจัดซื้อยาร่วมประจำปี 2562
    [มค.0032.201/3279] [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 77 ,โดย : kanja ]
คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 2562
    [000] [วันที่ : 2019-04-02 ,อ่าน : 130 ,โดย : kanja ]
โปสเตอร์ยาอันตราย
    [000] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 219 ,โดย : kanja ]
โปสเตอร์ยาสามัญประจำบ้าน
    [000] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 466 ,โดย : kanja ]
แบบบันทึกสำรวจยาในร้านชำ
    [000] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 127 ,โดย : kanja ]
แบบตรวจคลินิกการประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนจีน
    [9999/999] [วันที่ : 2019-02-12 ,อ่าน : 128 ,โดย : arenakjr ]
แนวทางร่วมดำเนินการงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ปี 2562
    [0000] [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 215 ,โดย : kittisak ]
แบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย ปี 2561
    [มค.0032.004/-] [วันที่ : 2018-06-27 ,อ่าน : 1143 ,โดย : bhuvadol ]
แบบรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ปรับใหม่ ปีงบ 2562 เป็นต้นไป
    [มค0032] [วันที่ : 2018-05-08 ,อ่าน : 334 ,โดย : kanja ]