กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
person
ดูทั้งหมด..43

News !! News

หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภค

แบบฟอร์มนำเสนอขออนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2563
    [000] [วันที่ : 2020-05-16 ,อ่าน : 72 ,โดย : kanja ]
รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562
    [-] [วันที่ : 2020-01-15 ,อ่าน : 129 ,โดย : tamatoei ]
รายการและราคาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม ระดับจังหวัด 2563
    [000] [วันที่ : 2020-01-06 ,อ่าน : 25 ,โดย : kanja ]
แบบฟอร์มรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบ 2563
    [0000] [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 184 ,โดย : kanja ]
แบบฟอร์มนำเสนอขออนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
    [000] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 130 ,โดย : kanja ]
แบบประเมินตนเองการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ AMR 2563
    [000] [วันที่ : 2019-10-24 ,อ่าน : 182 ,โดย : kanja ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562-2563
    [มค.0032.201/3036] [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 218 ,โดย : kanja ]
รายงานผลการจัดซื้อยาร่วมประจำปี 2562
    [มค.0032.201/3279] [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 227 ,โดย : kanja ]
คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 2562
    [000] [วันที่ : 2019-04-02 ,อ่าน : 302 ,โดย : kanja ]
โปสเตอร์ยาอันตราย
    [000] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 471 ,โดย : kanja ]