������������������������������������������������������������������������������������������������������
ดูทั้งหมด..10

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ภาคผนวก 1 คู่มือ เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
    [-] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 324 ,โดย : bancha ]
ภาคผนวก 2 เครื่องมือเยี่ยมบ้าน
    [-] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 242 ,โดย : bancha ]
ภาคผนวก 4 คู่มือ แนวทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 224 ,โดย : bancha ]
ภาคผนวก 5 คู่มือ แนวทางการบริการพยาบาลเยี่
    [-] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 202 ,โดย : bancha ]
ภาคผนวก 6 คู่มือ แนวทางการฉีดยาผู้ป่วยดูแล
    [-] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 164 ,โดย : bancha ]
ภาคผนวก 7คู่มือ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือ
    [-] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 134 ,โดย : bancha ]
ภาคผนวก 8 นวัตกรรม“การมีส่วนร่วมในการพี่ง
    [-] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 151 ,โดย : bancha ]
เอกสารประกอบการประชุม
    [-] [วันที่ : 2020-10-06 ,อ่าน : 136 ,โดย : bancha ]
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 2562
    [-] [วันที่ : 2018-11-16 ,อ่าน : 478 ,โดย : sumatbcs ]
คู่มือแนวทางการพัฒนารพ.สต.ติดตาว
    [] [วันที่ : 2017-01-12 ,อ่าน : 261 ,โดย : sumatbcs ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2021

DesignBy:bancha_u@hotmail.com