������������������������
ดูทั้งหมด..103

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-10-14 ,อ่าน : 29 ,โดย : kanokon ]
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านการอนุญาต
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-21 ,อ่าน : 76 ,โดย : kanokon ]
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-15 ,อ่าน : 56 ,โดย : worayod ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-01 ,อ่าน : 31 ,โดย : kanokon ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ (งบเงินกู้ 64)
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-06-04 ,อ่าน : 147 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..46

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ประกาสราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 545 ,โดย : worayod ]
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563
    [มค 0032.012/ว412 ลว. 13 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 337 ,โดย : จินตนา ]
ราคากลางก่อสรา้งอาคารพักพยาบาบ 24 ห้อง รพ.พยัคฯ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-07-09 ,อ่าน : 451 ,โดย : worayod ]
ประกาศราคากลาง รั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 509 ,โดย : worayod ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-25 ,อ่าน : 511 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..262

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-10-11 ,อ่าน : 15 ,โดย : kanokon ]
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลากรผู้บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านการอนุญาต
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-09-30 ,อ่าน : 25 ,โดย : kanokon ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-08-16 ,อ่าน : 62 ,โดย : kanokon ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโปสเตอร์ 4 สี จำนวน 140 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-08-13 ,อ่าน : 42 ,โดย : kanokon ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๘๕ เครื่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-08-11 ,อ่าน : 32 ,โดย : kanokon ]
ดูทั้งหมด..75

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-04-21 ,อ่าน : 150 ,โดย : kanokon ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-04-09 ,อ่าน : 148 ,โดย : kanokon ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้าง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 241 ,โดย : worayod ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 204 ,โดย : worayod ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 216 ,โดย : worayod ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2021

DesignBy:bancha_u@hotmail.com