งานพัสดุ
ดูทั้งหมด..77

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [-] [วันที่ : 2020-05-08 ,อ่าน : 137 ,โดย : aomkod ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-04-23 ,อ่าน : 136 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-04-17 ,อ่าน : 91 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-04-16 ,อ่าน : 60 ,โดย : worayod ]
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2563
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-04-09 ,อ่าน : 75 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..46

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ประกาสราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 54 ,โดย : worayod ]
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563
    [มค 0032.012/ว412 ลว. 13 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 71 ,โดย : จินตนา ]
ราคากลางก่อสรา้งอาคารพักพยาบาบ 24 ห้อง รพ.พยัคฯ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-07-09 ,อ่าน : 149 ,โดย : worayod ]
ประกาศราคากลาง รั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 173 ,โดย : worayod ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-25 ,อ่าน : 244 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..182

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-09-10 ,อ่าน : 9 ,โดย : kanokon ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-09-10 ,อ่าน : 7 ,โดย : kanokon ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-08-26 ,อ่าน : 14 ,โดย : kanokon ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-08-26 ,อ่าน : 9 ,โดย : kanokon ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการมหาสารคามเมืองสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-08-26 ,อ่าน : 8 ,โดย : kanokon ]
ดูทั้งหมด..63

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 75 ,โดย : worayod ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 61 ,โดย : worayod ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 66 ,โดย : worayod ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 85 ,โดย : worayod ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-01-15 ,อ่าน : 76 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..73

........... !!

สัญญาซื้อสัญญาจ้าง

สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ
    [สัญญาเลขที่ 102/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 26 ,โดย : prakong2560 ]
สัญญาซื้อขายเครื่องฝึกยืนการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ทายืน
    [สัญญาเลขที่ 97/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 24 ,โดย : prakong2560 ]
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (In body)
    [สัญญาเลขที่ 96/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 23 ,โดย : prakong2560 ]
สัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา
    [สัญญาเลขที่ 113/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 29 ,โดย : prakong2560 ]
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ
    [สัญญาเลขที่ 103/2563] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 20 ,โดย : prakong2560 ]