งานพัสดุ
ดูทั้งหมด..77

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [-] [วันที่ : 2020-05-08 ,อ่าน : 34 ,โดย : aomkod ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-04-23 ,อ่าน : 63 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-04-17 ,อ่าน : 45 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-04-16 ,อ่าน : 27 ,โดย : worayod ]
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2563
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-04-09 ,อ่าน : 34 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..46

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ประกาสราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 24 ,โดย : worayod ]
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563
    [มค 0032.012/ว412 ลว. 13 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 40 ,โดย : จินตนา ]
ราคากลางก่อสรา้งอาคารพักพยาบาบ 24 ห้อง รพ.พยัคฯ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-07-09 ,อ่าน : 108 ,โดย : worayod ]
ประกาศราคากลาง รั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 145 ,โดย : worayod ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-25 ,อ่าน : 218 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..153

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-05-14 ,อ่าน : 14 ,โดย : worayod ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-05-13 ,อ่าน : 17 ,โดย : kanokon ]
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคารถพยาบาล
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-05-13 ,อ่าน : 11 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-05-08 ,อ่าน : 13 ,โดย : worayod ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-05-07 ,อ่าน : 16 ,โดย : kanokon ]
ดูทั้งหมด..63

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 43 ,โดย : worayod ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 37 ,โดย : worayod ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 37 ,โดย : worayod ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 46 ,โดย : worayod ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-01-15 ,อ่าน : 32 ,โดย : worayod ]