ดูทั้งหมด..63

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [-] [วันที่ : 2019-10-29 ,อ่าน : 79 ,โดย : aomkod ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-08-09 ,อ่าน : 124 ,โดย : worayod ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-08-02 ,อ่าน : 94 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รั้วตาข่ายถัก 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 200 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-05-07 ,อ่าน : 171 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..45

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563
    [มค 0032.012/ว412 ลว. 13 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 7 ,โดย : จินตนา ]
ราคากลางก่อสรา้งอาคารพักพยาบาบ 24 ห้อง รพ.พยัคฯ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-07-09 ,อ่าน : 74 ,โดย : worayod ]
ประกาศราคากลาง รั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 107 ,โดย : worayod ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-25 ,อ่าน : 176 ,โดย : worayod ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 592 ตารางเมตร จำนวน ๒ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-18 ,อ่าน : 207 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..132

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 8 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจัดทำสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-02-12 ,อ่าน : 5 ,โดย : wilaiwan ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่มเอกสารประกอบการพิจารณาตัวชี้วัด
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-02-07 ,อ่าน : 5 ,โดย : wilaiwan ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 17 ,โดย : kanokon ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูทนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 12 ,โดย : kanokon ]
ดูทั้งหมด..58

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-01-10 ,อ่าน : 29 ,โดย : worayod ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ
    [-] [วันที่ : 2020-01-08 ,อ่าน : 23 ,โดย : worayod ]
ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-12-12 ,อ่าน : 25 ,โดย : aomkod ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-12-11 ,อ่าน : 36 ,โดย : worayod ]
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-12-11 ,อ่าน : 30 ,โดย : worayod ]