กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ดูทั้งหมด..12

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
    [-] [วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 39 ,โดย : miyamotonk ]
ตัวอย่าง การต่อสัญญาจ้าง พกส.
    [-] [วันที่ : 2017-07-18 ,อ่าน : 180 ,โดย : miyamotonk ]
แบบประเมิน การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ, ลจป., พรก., พกส. และ ลจช
    [] [วันที่ : 2017-03-30 ,อ่าน : 79 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555 (Update ธ.ค. 59)
    [] [วันที่ : 2016-11-29 ,อ่าน : 384 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มแบบประเมิน ว 34/2547
    [] [วันที่ : 2016-09-20 ,อ่าน : 233 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
    [] [วันที่ : 2016-09-14 ,อ่าน : 262 ,โดย : jintana ]
คำร้องขออนุมัติสำเนาเอกสารประวัติการรับราชการ(ก.พ.7)
    [] [วันที่ : 2016-09-14 ,อ่าน : 180 ,โดย : jintana ]
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
    [] [วันที่ : 2016-09-12 ,อ่าน : 14 ,โดย : miyamotonk ]
icon แบบฟอร์มการขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ตาม 10/48
    [] [วันที่ : 2016-09-12 ,อ่าน : 22 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ - ระดับชำนาญการพิเศษ
    [-] [วันที่ : 2016-09-12 ,อ่าน : 39 ,โดย : miyamotonk ]