กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูทั้งหมด..17

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
    [-] [วันที่ : 2019-03-27 ,อ่าน : 124 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มหนังสือรับรองบุคคล
    [-] [วันที่ : 2019-01-07 ,อ่าน : 179 ,โดย : miyamotonk ]
แบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (Update 20 พ.ย. 61)
    [-] [วันที่ : 2018-11-20 ,อ่าน : 438 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มรายงานสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง
    [-] [วันที่ : 2018-06-12 ,อ่าน : 324 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (ศน.1)
    [-] [วันที่ : 2018-03-14 ,อ่าน : 374 ,โดย : sopita ]
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (ศน.1)
    [ศน.1] [วันที่ : 2018-03-07 ,อ่าน : 361 ,โดย : sopita ]
ตัวอย่าง การต่อสัญญาจ้าง พกส.
    [-] [วันที่ : 2017-07-18 ,อ่าน : 300 ,โดย : miyamotonk ]
แบบประเมิน การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ, ลจป., พรก., พกส. และ ลจช
    [] [วันที่ : 2017-03-30 ,อ่าน : 79 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555 (Update ธ.ค. 59)
    [-] [วันที่ : 2016-11-29 ,อ่าน : 569 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มแบบประเมิน ว 34/2547
    [] [วันที่ : 2016-09-20 ,อ่าน : 233 ,โดย : miyamotonk ]