กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูทั้งหมด..30

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

โรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [นพ 0032.201.2/17833 ลว. 29 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-11-01 ,อ่าน : 22 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิราลงกรณ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
    [อบ 0032.114.011/ว2597 ลว. 18 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-11-01 ,อ่าน : 11 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งแพทย์แผนไทย
    [รบ 0032/7577 ลว. 17 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-31 ,อ่าน : 14 ,โดย : จินตนา ]
จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    [สป 0032/ว3427 ลว. 17 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-31 ,อ่าน : 16 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [รบ 0032.1/11623 ลว. 11 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-31 ,อ่าน : 10 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับย้ายข้าราชการ
    [สพ 0032.001/2/5758 ลว. 17 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-31 ,อ่าน : 12 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [สข 0032.201.2/ว456 ลว. 16 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-31 ,อ่าน : 7 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ
    [รบ 0032/ว7579 ลว. 17 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-31 ,อ่าน : 5 ,โดย : จินตนา ]
จังหวัดนครปฐม ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
    [นฐ 0032/ว16855 ลว. 22 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 12 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [นพ.0032.201.2/ว17242 ลว. 17 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-24 ,อ่าน : 33 ,โดย : จินตนา ]
ดูทั้งหมด..17

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
    [-] [วันที่ : 2019-10-22 ,อ่าน : 24 ,โดย : miyamotonk ]
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
    [-] [วันที่ : 2019-03-27 ,อ่าน : 165 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มหนังสือรับรองบุคคล
    [-] [วันที่ : 2019-01-07 ,อ่าน : 246 ,โดย : miyamotonk ]
แบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (Update 20 พ.ย. 61)
    [-] [วันที่ : 2018-11-20 ,อ่าน : 472 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มรายงานสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง
    [-] [วันที่ : 2018-06-12 ,อ่าน : 362 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (ศน.1)
    [-] [วันที่ : 2018-03-14 ,อ่าน : 414 ,โดย : sopita ]
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (ศน.1)
    [ศน.1] [วันที่ : 2018-03-07 ,อ่าน : 382 ,โดย : sopita ]
ตัวอย่าง การต่อสัญญาจ้าง พกส.
    [-] [วันที่ : 2017-07-18 ,อ่าน : 317 ,โดย : miyamotonk ]
แบบประเมิน การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ, ลจป., พรก., พกส. และ ลจช
    [] [วันที่ : 2017-03-30 ,อ่าน : 79 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555 (Update ธ.ค. 59)
    [-] [วันที่ : 2016-11-29 ,อ่าน : 612 ,โดย : miyamotonk ]