�ลุ่มงานบริหารทรัพยา�รบุคคล
ดูทั้งหมด..130

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
    [ปท0032.201.4/ว11527 ลว. 21 พ.ค. 63] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 2 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับย้าย-รับโอนข้าราชการ
    [ลบ0032.201/2/2214 ลว. 20 พ.ค. 63] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 4 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
    [มค 0017.5/ว8983 ลว. 19 พ.ค. 63] [วันที่ : 2020-06-01 ,อ่าน : 18 ,โดย : จินตนา ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
    [มค 0032.301/02/ว1278] [วันที่ : 2020-05-29 ,อ่าน : 20 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)
    [มค.0032.301/08/ว1250 ลว. 26 พ.ค. 63] [วันที่ : 2020-05-29 ,อ่าน : 15 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
    []r 0032.2/ว51] [วันที่ : 2020-05-27 ,อ่าน : 9 ,โดย : จินตนา ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
    [จบ 0032.001/ว 2414 ลว. 12 พ.ค. 63] [วันที่ : 2020-05-27 ,อ่าน : 31 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [อด 0032.1/ว 4197 ลว. 13 พ.ค. 63] [วันที่ : 2020-05-20 ,อ่าน : 22 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [อด 0032.1/ว 4198 ลว. 13 พ.ค. 63] [วันที่ : 2020-05-20 ,อ่าน : 8 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ชะลอการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [พล 0032.009/ว2837 ลว. 23 เม.ย. 63] [วันที่ : 2020-05-20 ,อ่าน : 12 ,โดย : จินตนา ]
ดูทั้งหมด..25

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบสอบถาม Exit Interview
    [-] [วันที่ : 2020-02-17 ,อ่าน : 58 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มมอบอำนาจ ขอ ก.พ.7
    [-] [วันที่ : 2020-02-17 ,อ่าน : 69 ,โดย : miyamotonk ]
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
    [-] [วันที่ : 2019-12-23 ,อ่าน : 135 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555
    [-] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 774 ,โดย : miyamotonk ]
แบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
    [-] [วันที่ : 2019-12-20 ,อ่าน : 556 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว10/48
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 101 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 113 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
    [ลว. 21 พ.ย.62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 96 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 78 ,โดย : จินตนา ]
แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
    [ลว. 21 พ.ย. 62] [วันที่ : 2019-11-21 ,อ่าน : 80 ,โดย : จินตนา ]