�ลุ่มงานบริหารทรัพยา�รบุคคล
ดูทั้งหมด..15

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบฟอร์มรายงานสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง
    [-] [วันที่ : 2018-06-12 ,อ่าน : 189 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (ศน.1)
    [-] [วันที่ : 2018-03-14 ,อ่าน : 207 ,โดย : sopita ]
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (ศน.1)
    [ศน.1] [วันที่ : 2018-03-07 ,อ่าน : 217 ,โดย : sopita ]
แบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
    [-] [วันที่ : 2018-02-07 ,อ่าน : 243 ,โดย : miyamotonk ]
ตัวอย่าง การต่อสัญญาจ้าง พกส.
    [-] [วันที่ : 2017-07-18 ,อ่าน : 247 ,โดย : miyamotonk ]
แบบประเมิน การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ, ลจป., พรก., พกส. และ ลจช
    [] [วันที่ : 2017-03-30 ,อ่าน : 79 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555 (Update ธ.ค. 59)
    [-] [วันที่ : 2016-11-29 ,อ่าน : 398 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มแบบประเมิน ว 34/2547
    [] [วันที่ : 2016-09-20 ,อ่าน : 233 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
    [] [วันที่ : 2016-09-14 ,อ่าน : 262 ,โดย : jintana ]
คำร้องขออนุมัติสำเนาเอกสารประวัติการรับราชการ(ก.พ.7)
    [] [วันที่ : 2016-09-14 ,อ่าน : 180 ,โดย : jintana ]