�ลุ่มงานบริหารทรัพยา�รบุคคล
ดูทั้งหมด..12

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

new โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [ลว. 7 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-15 ,อ่าน : 1 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ
    [ลว. 3 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-11 ,อ่าน : 14 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ
    [ลว. 26 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 8 ,โดย : จินตนา ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อค้ดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
    [ลว. 27 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 6 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [ลว. 3 ต.ค. 62] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 6 ,โดย : จินตนา ]
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [ลว. 25 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 22 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
    [ลว. 24 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 8 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเพ็ฯพนักงานราชการทั่วไป
    [ลว. 20 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 8 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลแกดำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
    [ลว. 23 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 27 ,โดย : จินตนา ]
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
    [ลว. 23 ก.ย. 62] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 7 ,โดย : จินตนา ]
ดูทั้งหมด..17

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
    [-] [วันที่ : 2019-03-27 ,อ่าน : 149 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มหนังสือรับรองบุคคล
    [-] [วันที่ : 2019-01-07 ,อ่าน : 224 ,โดย : miyamotonk ]
แบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (Update 20 พ.ย. 61)
    [-] [วันที่ : 2018-11-20 ,อ่าน : 464 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มรายงานสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง
    [-] [วันที่ : 2018-06-12 ,อ่าน : 353 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (ศน.1)
    [-] [วันที่ : 2018-03-14 ,อ่าน : 405 ,โดย : sopita ]
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (ศน.1)
    [ศน.1] [วันที่ : 2018-03-07 ,อ่าน : 375 ,โดย : sopita ]
ตัวอย่าง การต่อสัญญาจ้าง พกส.
    [-] [วันที่ : 2017-07-18 ,อ่าน : 310 ,โดย : miyamotonk ]
แบบประเมิน การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ, ลจป., พรก., พกส. และ ลจช
    [] [วันที่ : 2017-03-30 ,อ่าน : 79 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555 (Update ธ.ค. 59)
    [-] [วันที่ : 2016-11-29 ,อ่าน : 600 ,โดย : miyamotonk ]
แบบฟอร์มแบบประเมิน ว 34/2547
    [] [วันที่ : 2016-09-20 ,อ่าน : 233 ,โดย : miyamotonk ]