���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ดูทั้งหมด..13

News !! News

ประชาสัมพันธ์

การจัดการสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง
    [-] [วันที่ : 2021-04-02 ,อ่าน : 171 ,โดย : muk ]
กฎหมายสิ่งปฏิกูล
    [-] [วันที่ : 2021-04-02 ,อ่าน : 150 ,โดย : muk ]
กฎหมายสิ่งปฏิกูล
    [-] [วันที่ : 2021-04-02 ,อ่าน : 160 ,โดย : muk ]
แบบประเมินประปาคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย ปี2563
    [-] [วันที่ : 2020-01-16 ,อ่าน : 179 ,โดย : junkami1974 ]
เอกสารประกอบการประชุมconference ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง วันที่17มค2563
    [-] [วันที่ : 2020-01-16 ,อ่าน : 160 ,โดย : junkami1974 ]
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีผ่านโปรแกรมAPPอสม.ออนไลด์
    [-] [วันที่ : 2020-01-16 ,อ่าน : 204 ,โดย : junkami1974 ]
สสจ.มหาสารคาม ร่วมกันทำความสะอาดส้วม "ส้วมโลก"
    [-] [วันที่ : 2019-11-28 ,อ่าน : 192 ,โดย : muk ]
ประชุมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
    [-] [วันที่ : 2019-11-28 ,อ่าน : 189 ,โดย : muk ]
กิจกรรมล้างมือโลก อำเภอนาดูน
    [-] [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 214 ,โดย : muk ]
ร่วมสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมีการเกษตรอันตราย
    [-] [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 186 ,โดย : muk ]
ดูทั้งหมด..29

QR-CODE !!

เอกสารประกอบการประชุม QR-CODE

ข้อมูลพระราชบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล
    [-] [วันที่ : 2021-04-02 ,อ่าน : 30 ,โดย : muk ]
งบประมาณการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล 7.1
    [-] [วันที่ : 2021-04-02 ,อ่าน : 30 ,โดย : muk ]
แบบแปลนโรงเรือนเก็บปุ๋ย
    [-] [วันที่ : 2021-04-02 ,อ่าน : 45 ,โดย : muk ]
BOQ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง
    [-] [วันที่ : 2021-04-02 ,อ่าน : 43 ,โดย : muk ]
BOQ แบบแปลนโรงเรือนเก็บปุ๋ย
    [-] [วันที่ : 2021-04-02 ,อ่าน : 32 ,โดย : muk ]
บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล V8
    [-] [วันที่ : 2021-04-02 ,อ่าน : 35 ,โดย : muk ]
บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลV 7.1
    [-] [วันที่ : 2021-04-02 ,อ่าน : 45 ,โดย : muk ]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรการป้องกัน
    [-] [วันที่ : 2020-03-19 ,อ่าน : 107 ,โดย : bancha ]
คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน
    [-] [วันที่ : 2020-01-23 ,อ่าน : 132 ,โดย : muk ]
แนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค)
    [-] [วันที่ : 2020-01-09 ,อ่าน : 118 ,โดย : muk ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2021

DesignBy:bancha_u@hotmail.com